2018-1-TR01-KA204-058621
VOLUTORING – Göçmenler ve Mülteciler için Gönüllülük Tabanlı Özel Ders Modeli

Projenin Hedefleri:

a) Düşük vasıflı yetişkin göçmenlerin okuryazarlık, matematik ve dijital becerilerini geliştirerek evsahibi ülkelerine sosyal katılımını teşvik etmek,
b) Gönüllüler tarafından kolaylaştırılan yeni bir özel ders metodolojisi getirerek göçmenlere destek becerileri geliştirme hizmetlerinin seviyesini yükseltmek.

Proje Uygulama Süresi:
01.09.2018 – 30.08.2020 (24 Ay)

Temel Faaliyetler:
1. Gönüllü Eğiticiler için kapasite geliştirme kursunun tasarımı ve geliştirilmesi
1.A. Hazırlık Çalışması
1.B. Didaktik metodolojinin tanımlanması
1.C. Okuma yazma, matematik ve dijital beceriler üzerine kapasite geliştirme dersinin içerik gelişimi
2. Kapasite geliştirme web platformunun tasarımı, geliştirilmesi ve pilot uygulaması
2.A. Web platformu altyapısının geliştirilmesi
2.B. Pilot Test Uygulamaları
2.C. Web platformunun sonuçlandırılması ve çevirisi ve kapasite geliştirme içeriğinin yüklenmesi

BEKLENEN SONUÇLAR
– Türkiye, Yunanistan, İspanya, İsveç, Kıbrıs ve İtalya’da en az 120 düşük vasıflı / düşük vasıflı yetişkin göçmenin okuryazarlık, sayısal ve dijital becerilerin geliştirilmesi
– En az 60 gönüllü veya yüksek öğrenim mezunu olanların kapasitelerinin geliştirilmesi
– Sadece proje ülkelerinde değil, AB düzeyinde de verimliliği ve etkinliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yenilikçi kapasite geliştirme metodolojilerinin oluşturulması
– Hedef kitlelerine uyarlanmış hizmetler sunmak için yeni araç ve metodolojiyi kullanma konusunda ülkelerinde öğretmen olmak isteyen en az 280 gönüllüden profesyonel ve diğer eğitmenlerin farkındalığının ve bilgi kapasitelerinin artırılması

PROJENİN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI

Proje, gönüllü öğretmenlere sunulan kapasite geliştirmenin, düşük vasıflı göçmen yetişkinlerin okuma-yazma, matematiksel ve dijital becereilerini geliştirme temelli öncü özel öğretmenlik pedagoji kurgularını kullanan bir çevrimiçi platforma dayalı olması itibariyle yenilikçidir.

Çevrimiçi platform kullanıcı dostu bir araç olarak;
*yükseke erişebilirliğe sahip,
*esnek ve kullanıcı dostu dijital gelişimi öngören,
* çoklu bağlamlarda kolay adaptasyon sağlayan,
* öğrenmede dijital entegrasyonu geliştiren ve,
* sürdürülebilirliğini ve sosyal öğrenme zorluklarıyla uyumluluğunu destekleyen bir sistem olarak kurgulanmaktadır.